Arrinera Spółka Akcyjna

KRS: 0000378711, NIP: 5222971669, REGON: 14275536922-10-2021 18:39:11 | Bieżący | EBI | 23/2021 Zarząd Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 roku - 10 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku - 11 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 roku

- raport okresowy roczny za rok 2019 - 27 września 2021 roku
- raport okresowy roczny za rok 2020 - 27 września 2021 roku

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w roku 2021, przed dniem publikacji niniejszego raportu, Emitent opublikował zaległe raporty okresowe, których termin publikacji przypadał zarówno na rok 2020 jak i na rok 2021, z czego wynika podanie terminu publikacji wszystkich tych zaległych raportów w niniejszym harmonogramie, dotyczącym dat publikacji raportów okresowych w roku 2021.

Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.